Klej Drei Bond DB 4043 S - cyjanoakrylowy sekundowy - 20 gramów - 1
  • Klej Drei Bond DB 4043 S - cyjanoakrylowy sekundowy - 20 gramów - 1

Klej Drei Bond DB 4043 S - cyjanoakrylowy sekundowy - 20 g

44,00 zł
Brutto

Klej cyjanoakrylowy, na bazie etylu, o średniej lepkości. Posiada podwyższoną odporność temperaturową.

Pojemność  - 20 g

Ilość

OPIS PRODUKTU

Produkt Drei Bond 4043S jest szybko utwardzającym się jednoskładnikowym klejem cyjanoakrylowym o średniej lepkości, na bazie etylu. Przeznaczony do klejenia tworzyw sztucznych, gumy, elastomerów oraz trudnosklejalnych, porowatych materiałów np: skóra drewno, metal.

Klej posiada podwyższoną odporność termiczną do +120°C; okresowo do +150°C.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Forma ciekła

Kolor transparentny

Lepkość w temp. +25°C 80 - 150 mPa.s Brookfield

Gęstość w temp. +25°C 1,06 g/cm3

Wypełnienie szczeliny 10 - 150 μm

Temperatura zapłonu +83 °C

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO

Odporność temperaturowa - 50°C do +120°C (+150°)

Wytrzymałość na rozciąganie ISO 6922, stal 15 – 25 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu ISO 4587, stal 15 – 20 N/mm2

Temperatura uplastyczniania +160°C/+170°C

Współczynnik załamania n 20D podobny jak dla szkła

Opór elektryczny DIN 53482 > 1015 Ω mm

Wytrzymałość dielektryczna 25 Kv/mm

Stała dielektryczna DIN 53483 (1MHz) 5,2

DŁUGOŚĆ PROCESU POLIMERYZACJI I WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZENIA ZALEŻY OD:

- wilgotności powietrza,

- siły docisku,

- temperatury,

- rodzaju łączonych par materiałowych. Do łączenia materiałów trudnosklejalnych polecamy aktywator Drei Bond 4007.

- odpowiedniego przygotowania powierzchni klejonych,

- wielkości szczeliny.

SPOSÓB UŻYCIA

• Powierzchnie łączonych elementów powinny być czyste, suche i odtłuszczone za pomocą DB Cleaner 3200 lub DB Cleaner Plastic (zalecany do tworzyw sztucznych).

• Na przygotowaną powierzchnię nałożyć jednostronnie klej i docisnąć łączone elementy przez czas wynikający z wytrzymałości wstępnej dla każdego rodzaju kleju.

• Jeżeli w procesie klejenia niezbędne jest użycie aktywatora DB 4007 należy postępować następująco:

- aktywator należy nanieść tylko na powierzchnię nieaktywną (trudnosklejalną),

- odczekać 60÷90 s (do całkowitego odparowania aktywatora),

- nanieść klej na jedną z łączonych powierzchni i docisnąć.

• Aktywator umożliwia utwardzanie nadmiaru kleju (wypływki) poprzez nałożenie go na klej.

• W celu przyśpieszenia procesu utwardzania należy zastosować aktywator DB 4009.

DB-CA-4043S-20

Opis

Kolor
Transparentny
Pojemność
20 g
Lepkość w temperaturze 25°C
80 ÷ 150 mPa·s
Wypełnienie szczeliny
10 ÷ 150 μm
Zakres temperatury
- 55°C do +120°C/150°
Wytrzymałość na rozciąganie
18 ÷ 25 N/mm2
Wytrzymałość na ścinanie
15 ÷ 20 N/mm2

Specyficzne kody